چاپ خبر
انديشه سبز دوشنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
بخشنامه تخفیفات
با توجه به تغییر نرخ های شهریه و مراجعات مکرر اولیاء محترم جهت دریافت تخفیف شهریه و ایجاد وحدت و هماهنگی بیشتر ، آئین نامه تخفیفات سال تحصیلی 99-98 به پیوست ....
 
انتهای پیام/.