1- هر گز زمان را براي استفاده از گردش هاي بدون هزينه از دست نده.

2- اگر از كسي خواستي كاري برايت انجام دهد ، بگذار به شيوه خود آن را انجام دهد .

3- شور و شوق هايت را در برابر منفي بافي هاي ديگران حفظ كن.

4- هميشه آمادگي آن را داشته باش تا اگر كسي در مورد مكان هاي ديدني زادگاهت از تو بپرسد ، بتواني سه يا چهار جاي بسيار ديدني را به او معرفي كني.

5- به محض اين كه از سفر طولاني برگشتي از والدينت تشكر كن.

6- اگر كسي را مي شناسي كه نيازمند است ، هر مبلغي كه مي تواني در پاكت بگذار و بدون نام و امضا برايش پست كن.

7- وقتي چيزي را از ظرفي به ظرف ديگر انتقال مي دهي اين كار را روي ظرف شويي انجام بده.

8- يك بار در سال مامان و باباتو را به نهار دعوت كن.

9- پارو زدن و هدايت قايق هاي پارويي را ياد بگير.

 

 

شيوه منفي و مخرب ابراز قدرت توسط كودكان

شيوه منفي و مخرب ابراز قدرت توسط كودكان

 

1. در پاسخ به خواسته هايتان " نه" مي گويد.

2. بدخلقي مي كند.

3. خود را ناتوان تر و كم سن و سال تر از آنچه هست نشان مي دهد. با وجود اين كه صحيح صحبت كردن را ياد گرفته، ولي به زبان كودكانه حرف مي زند.

4. نافرماني كرده وحرف گوش نمي كند (براي اين كه حرف هايتان را نشنود، دستش را روي گوش هايش مي گذارد يا صداي ضبط را بلند مي كند). طعنه مي زند، توهين مي كند، فحش مي دهد وگستاخي مي كند.

5. مدام امر و نهي كرده و مي خواهد ديگران را كنترل كند و يا بر كارشان نظارت داشته باشد (خصوصا بچه هاي كوچك تر يا ضعيف تر از خودش را).

6. قلدر و بزن بهادر است.

7. به والدينش و ديگران پرخاش مي كند.

8. غذا نمي خورد (يا به قدري در غذا خوردن افراط مي كند كه اذيت مي شود).

9. فحش مي دهد و خشن و توهين آميز صحبت مي كند.

10. روي والدينش و ديگران (خواهر و برادرش، بچه هاي كوچك تر از خودش يا حيوانات) دست بلند مي كند.

11. وسايل دور و برش را مي شكند و خراب مي كند.

12. قبول مي كند كاري را انجام بدهد ولي سر حرف و قولش نمي ايستد، براي انجام وظايفش امروز و فردا مي كند، به انجام كارهاي بيهوده مي پردازد، شتاب زده عمل مي كند، وظايفش را نيمه كاره و ناتمام رها مي كند يا فراموش مي كند آنها را به اتمام برساند.

13. به خودش صدمه مي زند.

14. در زمينه هايي كه براي شما اهميت دارند، عمدا كم كاري مي كند يا شكست مي خورد (با اين كه قادر به استفاده از توالت است ولي شلوارش را خيس مي كند يا عمدا در مدرسه نمرات پايين مي گيرد).

15. رفتارهاي آزاردهنده دارد و مي خواهد جلب توجه كند. مثلا نق نق و داد و هوار مي كند.

16. شما را متهم مي كند به اين كه از او متنفر هستيد يا مي گويد از شما متنفر است.


اگر مي خواهيد نياز فرزندتان به اعمال قدرت را محترم بشماريد و در عين حال به اقتدارتان به عنوان پدر يا مادر هم خدشه اي وارد نشود؛ گزينه هاي انتخابي گوناگون به او پيشنهاد كنيد، از او بخواهيد در مورد مشكلاتش صحبت كند و در حلشان مشاركت نمايد. تا جايي كه امكان دارد در چارچوب حد و مرزهاي تعيين شده، به او اختيار انجام كار بدهيد.
شانس به دست آوردن قدرت و اختيار به شيوه هاي زيان بار و مخرب را از او بگيريد، اطمينان حاصل كنيد كه فرزندتان راهي سالم و منطقي براي تخليه خشم خود را مي شناسد.

كتاب 1001 بايد و نبايد تربيت كودك/ سايت دكتر بهشتيان

 

نکات طلایی در تربیت فرزندان

اشاره: فرزندان ارزشمندترین گوهرهای والدین هستند؛ آنها امیدهای فردا پدر و مادر هستند و تربیت فرزندان مهمترین وظیفه ای که

والدین باید انجام دهند و این کار ساده ای نیست.

فرزندان مهمترین دارایی والدین هستند و اگر از آنها به درستی نگه داری و مراقبت نشود، ممکن است تبدیل به یک بدهی شوند؛ موضوع

به همین سادگی است. بنابراین سعی کنید آنها را درست تربیت کنید و هرگز فراموش نکنید که پدر و مادر هر دو در تربیت فرزندان نقش

دارند.سعی کرده ایم در این نوشتار به برخی از نکات ارزشمند درباره تربیت فرزندان در خانواده اشاره ای کوتاه داشته باشیم.

سرمشق خوبی برای فرزندان خود باشیم

فرزندان از والدین خود سرمشق می گیرند؛ سعی کنید سرمشق خوبی برای آنها باشید چرا که فرزندان شما همیشه با چشمان و گوشهای

باز متوجه شما هستند و صداقت، وفاداری، محبت، گفتار، رفتار پسندیده و ادب و نزاکت را با سرمشق گرفتن از شما می آموزند. سعی

کنید برای فرزندان خود الگوی مناسب باشید.

کنترل خشم را به فرزندان خود بیاموزید

با فرزندان خود درباره خشم حرف بزنید و هر جایی که می توانید الگوی آنها شوید و نشان دهید که از خشم پرهیز می کنید.

به فرزندان خو خویشتنداری و دوری جستن از خشم را آموزش دهید؛ خود شما با خشمگین نشدن می توانید سرمشق مناسب آنها باشید

و آن قدر در توصیه خشمگین نشدن بکوشید که ملکه ذهن آنها شود.

مراقب حسادت فرزندان خود باشید

مراقب نشانه های حسادت در فرزندان خود باشید؛ اگر می بینید که فرزند شما به آنچه دوستانش دارند، حسادت می کند، این احساس را

در او نابود کنید. شما می توانید با اندیشیدن، خواندن و نگاه کردن از شدت این صفت منفی بکاهید و تجربه های شخصی خود را به

فرزندان خود با دلیل و مورد انتقال دهید.

قصه ها و حکایت های آموزنده برای فرزندان خود تعریف کنید

سعی کنید قصه ها و حکایت های آموزنده برای فرزندان خود تعریف کنید و بر دانش و آگاهی آنها درباره زندگی آینده بیافزاید.

تصمیم گیری و مسئولیت پذیری را به فرزندان خود آموزش دهیم

بسیاری از والدین فرزندان خود را بیش از اندازه مورد حمایت خود قرار می دهند و با این کار در حق آنها ظلم می کنند. وقتی فرزندان

شما به اندازه کافی بزرگ شدند، به آنها مسئولیتهایی واگذار کنید؛ به آنها کارهایی در منزل بدهید؛ تصمیم گیری برخی از امور را به آنها

واگذار کنید و در کار تصمیم گیری نیز به آنها کمک کنید و شرایطی را فراهم کنید تا در آینده نیز تصمیمات عاقلانه تری بگیرند.

به یکدیگر احترام بگذارید

والدین باید برای تربیت هر چه بهتر فرزندان خود به همدیگر احترام بگذارند و در حضور فرزندان نسبت به یکدیگر نق نزنید و گلایه

نکنید.

به جای حرف زدن، عمل کنید

باید رفتار صادقانه ای را از خود به نمایش بگذارید و در عمل خوب بودن، صداقت، حقیقت بین بودن، صمیمت، شجاعت و اعتماد به نفس

را به فرزندان خود بیاموزید تا آنها به داشتن والدینی همچون شما افتخار کنند.

دوست فرزندان خود باشید

دوست فرزندان خود باشید؛ کافی نیست که پدر یا مادر باشید، یک دوست باشید. وقتی به شما نیاز دارند، دستهایشان را بگیرید و آنها را

به راه راست هدایت کنید.

به فرزند خود قول و تضمین بدهید که هر جا نیاز داشت به کمک او خواهید شتافت؛ به او قول بدهید که به افکار احمقانه اش نخواهید

خندید؛ به او قول بدهید که در کار کمک فکری به او از هیچ کوششی فرو گزار نمی کنید؛ به او بگوئید که می توانید هراس هایش را

برطرف نمایید؛ به او بگویید که هر آینه بخواهد می تواند به نزد شما بیاید و می تواند بدون توجه به اشتباهاتی که کرده روی شما حساب

کند و به او بگویید که او فرزند شماست و فرزند شما باقی خواهد ماند.

فرزندان خود را در معرض موقعیت های مختلف قرار دهید

تا حدی که می توانید فرزند خود را در معرض موقعیت های مختلف قرار دهید؛ بگذارید برای خود دوست انتخاب کند؛ بگذارید شنا

کردن، کوه نوردی و قایق سواری را یاد بگیرد؛ بگذارید درس موسیقی بخواند؛ بگذارید در رشته های هنری تحصیل کند و خلاصه بگذارید

در هر کاری که به آن علاقه دارد فعالیت کند و از دور مراقب باشید.

به فرزندان خود، آزادی عمل بدهید

والدین باید به فرزند خود آزادی عمل بدهند به این نکته توجه داشته باشند که فرزند آنها به یک کتاب می ماند؛ اگر به شما خیلی نزدیک

یا خیلی دور باشد، نمی توانید او را بخوانید.

بسیاری از والدین بیش از اندازه به فرزندان خود می چسبند و بعد به شرایطی می رسند که کار از کار گذشته است؛ فرزندان خود را با نخ

به خود گره نزنید؛ بگذارید از شما فاصله بگیرند و کارهای مختلفی را انجام دهند؛ بگذارید درباره کارهایی که می خواهند در زندگی اشان

انجام دهند، تصمیم بگیرند، اما توجه داشته باشید که نگذارید این فاصله بسیار زیاد شود.

هر شغلی که دارید و حرفه شما هر چه که هست، بی جهت فرزندان خود زیر فشار نگذارید تا حرفه شما را دنبال کنند، ممکن است

فرزندان شما به این کارها کمترین علاقه ای نداشته باشند.

از فرزندان خود یک قهرمان بسازید

گهگاه از فرزندان خود یک قهرمان بسازید، خواه در زمینه درس باشد یا در زمینه ورزش و یا در زمینه فعالیت های روزانه. کاری کنید که

اعتماد به نفس پیدا کنند. آنها را با خود به مراسم عزاداری و ازدواج ببرید تا بیشتر خود را در بطن جامعه ببینند.

فرزندان خود را به مطالعه تشویق کنید

والدین باید از همان دوران کودکی برای فرزندان خود کتاب و مجله بخوانند و این باور را داشته باشند که فرزندانشان از این خواندن بهره

می گیرند. با این کار دیری نمی گذرد که فرزندان شما، خود شروع به خواندن خواهند کرد. بنابراین سعی کنید برای فرزندان خود کتاب

های جالب تدارک ببینید؛ درباره آنچه می خوانید با آنها صحبت کنید و با آنها درباره جنبه های مثبت و منفی آنچه می خوانید حرف

بزنید. خواندن کتاب های خوب همیشه مقرون به صرفه است؛ این عادت را در فرزندان خود ایجاد کنید.

اشتباهات فرزندان خود را ببخشایید

اشتباهات بهترین دوستان انسان هستند. فرزندان خود را از شر منفی ها دور نگه دارید. دقیق و نورآور باشید اما کاری را که فرزندان شما

باید بکنند به آنها دیکته نکنید؛ برخی از اشتباهات آنها را نادیده بگیرید و بگذارید آنها از اشتباهات خود درس بگیرند.

با فرزندان خود صرف وقت کنید

کمی دست از کار بکشید و فرصتی را صرف فرزندان خود کنید؛ فرزندان شما این از خودگذشتگی شما را می بینند و آن را هرگز فراموش

نمی کنند؛ هر چه بیشتر به فرزندان خود برسید، از ناحیه آنها رضایت خاطر بیشتری پیدا می کنید؛ تنها خرج آنها را به دوش کشیدن

کافی نیست.

والدین باید با فرزند خود و به خاطر او، وقتی را به اتفاق بگذارنند؛ به اتفاق بازی کنند؛ برایش کتاب بخوانند؛ در انجام تکالیف مدرسه به او

کمک کنند؛ از او درباره دوستانش بپرسند؛ زیاد حرف نزنند و گوش شنوا باشند تا دریچه های دل فرزند به روی شما گشوده شود.

از فرزندان خود در حضور دیگران انتقاد نکنید

از فرزندان خود به خصوص در حضور دیگران انتقاد نکنید، فریاد کشیدن بر سر آنها و یا مجازات کردن جسمانی فرزندان، از آنها انسانی

حقیر و دلخور و سردرگم می سازد و بر سماجت آنها می افزاید.

با فرزندان خود رفتاری ملایم بکنید؛ اگر می بینید که خشمگین شده اید، سکوت کنید یا از اتاق بیرون بروید و به فرزندان خود فرصت

بدهید تا مسایلشان را خود حل و فصل کنند.

هرگز از فرزندان خود انتظار غیرممکن نداشته باشید؛ انتظارات غیرواقع بینانه را کنار بگذارید. به یاد داشته باشید که فرزندان بیش از

انتقاد به الگو و سرمشق نیاز دارند.

به فرزندان خود بیاموزید از باختن درس بگیرند و از موفقیت لذت ببرند

به فرزندان خود بیاموزید که یک برنده باادب باشد و یک بازنده سربلند. به آنها بیاموزید که مسئله مهم بردن نیست؛ شرکت کردن در

مسابقات هم به همان اندازه مهم است. به آنها بیاموزید که شکست محدود و موقتی را بپذیرند اما هرگز امید بی انتها را از دست ندهند.

با یک تبسم، یک کلمه تشویق آمیز و یک دست نوازش، تفاوت بردن و باختن را برای فرزندان خود رقم بزنید.

مقایسه نکنید

مقایسه کردن فرزندان با دیگر کودکان کار درستی نیست و سبب می شود تا فرزند شما اعتماد به نفسش را از دست بدهد بنابراین شکیبا

باشید و به خاطر داشته باشید که با مقایسه کردن نمی توانید فرزندان خود را تغییر دهید.

گاهی خود را به جای فرزندانتان قرار دهید

گاهی لازم است که والدین خود را جای فرزندان خود قرار دهند تا خواسته های آنها را پاسخ گویند.

فرزندان خود را نازپرورده بار نیاورید

فرزندان خود را از گزند روزگار حفظ کنید، اما از حمایت بیش از اندازه هم اجتناب کنید چرا که حمایت بیش از اندازه می تواند مانع رشد

و ترقی فرزندان شما شود.

شما می خواهید همه چیزهایی را که خوب است به فرزندان خود بدهید، اما گاه اتفاق می افتد که این امکان پذیر نیست. بیاموزید که در

وقت لزوم به فرزندان خود نه بگوئید چرا که گاه یک نه گفتن می تواند فرزندان شما نجات دهد.

علیرضا تاجریان راه های ساده برای زندگی سعادتمند، پرومود بترا، وی جی بترا، دیویا ارورا، ترجمه مهدی قراچه داغی، نشر نخستین، تهران، 0831