•  
 • 1-در ساعات کار مدرسه ، حضور مستمر و به موقع داشته باشم و بدون اجازه مسئولین مدرسه هرگز از مدرسه خارج نشوم ( خروج از مدرسه 2-به هر دلیل اعم  بیماری و کارهای ضروری با حضور اولیا ی دانش آموز در مدرسه و ارائه دلیل موجه و کافی ، مقدور بوده و در غیر اینصورت ممنوع می باشد.)
 • 3-حضور مستمر ، به موقع  و فعال در کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه به طور رسمی دایر است. ( ورود به کلاس درس قبل از ورود دبیر و خروج از آن با مجوز دبیر خواهد بود.)
 • 4-با توجه به تاثیر منفی غیبت  در روند آموزشی و تحصیلی ، از هرگونه تاخیر غیر موجه و غیبت غیر موجه خودداری نمایم. و در صورت غیبت ، ظرف مدت 48 ساعت و با حضور ولی و ارائه مدرک و دلیل کافی نسبت به موجه نمودن غیبت اقدام نمایم.
 • 5-هنگام برگزاری مراسم آغازین ، به آیات قرآن و سخنان مسئولین مدرسه به دقت گوش فرا داده و با دیگر دوستانم صحبت نکنم.
 •  
 •  
 • 1-در برابر تمامی کارکنان مدرسه ، مودبانه ، با دقت و  احترام رفتار کنم. بادوستان وهمکلاسی هایم ،متانت  وادب در کلام را رعایت نمایم . 
 • 2-در هر شرایطی ، نسبت به سایر دانش آموزان ، با احترام و مودبانه رفتار نمایم و از بکاربردن کلمات زشت و بی ادبانه خودداری نمایم.
 • 3-هرگز به اموال دوستانم  دست نزده و با اعتقاد به اینکه درگیری منجر به وارد آمدن آسیب به دانش آموز دیگر می شود، از هر گونه درگیری با دانش آموز دیگر  خودداری نمایم ودر صورت بروز مشکل با دانش آموز دیگر ، موضوع را از طریق مسئولین مدرسه پیگیری نمایم.
 •  
 • 1-از هرگونه بی نظمی و یا اتلاف وقت و برهم زدن تمرکز سایر دانش آموزان در هنگام فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس پرهیز نمایم وبه مدیریت زمان توجه داشته باشم.
 • 2-به فعالیت های مرتبط با اهداف آموزشی وپرورشی  دقت لازم داشته باشم  و همیشه آماده برای آموختن در مدرسه حضور یابم ( مطالعه دقیق دروس ) و کتب و لوازم آموزشی را برای این کار به همراه داشته باشم.
 • 3-تمامی تکالیفی را  که دبیران برایم  تعیین می کنند ، با دقت و  به موقع انجام دهم.
 • 4-آمادگی لازم برای پاسخگویی به ارزشیابی های مستمر مانند پرسشهای کلاسی و آزمونهای تعیین شده در پایان ترم داشته باشم.
 • 5-در صورت بروز هر گونه اشکال آموزشی بصورت منظم و بدون جنجال ، موضوع را از طریق مسئولین مدرسه پیگیری نمایم.
 •  
 •  
 • به عنوان یک مسلمان متعهد می شوم در انجام فرائض دینی بالاخص نماز جماعت و سایر امور مذهبی چون برگزاری اعیاد و مراسم سوگواری ائمه اطهار شرکت نموده و از هر گونه بی احترامی پرهیز نمایم.
 • 1- از کتابخانه مدرسه استفاده بهینه و فعال نموده و در صورت وارد آوردن خسارت ، نسبت به جبران خسارت اقدام نمایم.
 • 2-در انتخابات و تشکل های دانش آموزی مانند : شورای دانش آموزی ، شهردار مدرسه ، انتظامات مدرسه ، ...  همکاری فعال داشته باشم.
 • 3-از آوردن هر گونه وسایل غیرمجاز مانند اشیاء تیز و برنده ، نوارهای صوتی و تصویری ، لپ تا ب ،تب لتPlayer MP3 ، انواع مجلات ، دوربین عکاسی و فیلم برداری ، موبایل ،فلش ، آلبوم عکس ، انواع لباس ، اشیاء گران قیمت چون طلا و جواهر ، وجه نقد به مقدار زیاد و موارد مشابه دیگر به آموزشگاه خودداری نمایم. و در صورت مشاهده موارد فوق ، آموزشگاه حق دارد تا پایان سال تحصیلی نسبت به ثبت و ضبط آنان اقدام نماید.
 • 4-از هر گونه خرید و فروش در محیط مدرسه خودداری نمایم و در صورت مشاهده ، شورای مدرسه حق دارد طبق مقررات با من برخورد کند.
 • 5-در حفظ و نگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه اهتمام ورزم.(چنانچه دانش آموزی به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی وی جبران شود).
 • چنانچه وضع اخلاقی ، رفتاری و انضباطی و پیشرفت تحصیلی اینجانب با مقررات آموزشی و تربیتی مدرسه منطبق نباشد به اولیای مدرسه اختیار می دهم طبق ماده 76 آیین نامه انضباطی یکی از اقدامات ذیل را اجرا نماید .
 •  
 • -تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی
 • -تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه
 • -تغییر کلاس در صورت وجود کلاسهای متعدد در یک پایه با اطلاع ولی دانش آموز
 • -اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز
 • -اخراج موقت از مدرسه با اطلاع ولی دانش آموز حداکثر برای مدت 3 روز
 • -انتقال به مدرسه دیگر
 •