اهداف و برنامه ها  

 

 

در راستای‌ رسالت‌ و مأموریت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهی‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌ی ‌دانش‌آموزان‌ بر پایه‌ی‌ تعالیم‌ و دستورات‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ی‌ ابتدایی ‌به‌ شرح‌ زیرتعیین‌می‌شود. مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ی‌ افرادی‌ که‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی برعهده‌ دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیت‌ها و انجام‌ وظایف مربوط به‌گونه‌ای‌ اقدام‌ نمایند که‌ تاپایان‌ دوره‌ی‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌شده ‌ممکن‌ باشد.

1-صول‌ دین‌ را می‌داند و به‌ آن‌ معتقد است‌ .
2-خداوند را دوست ‌دارد و او را بهترین‌یاور وکمک ‌می‌داند.
3-با زندگی‌ انبیاء اولوالعزم‌ به‌ ویژه‌ نبی‌ اکرم‌ (ص‌) ومعصومین‌ تاحدودی‌ آشناست‌ وآنان‌ را دوست‌ دارد.
4-با معنای‌ معاد آشناست‌ و می‌داند که‌ انسان‌ درکارهایی‌ که‌ انجام‌ می‌دهد، نزد خداوندپاسخگواست‌.
5-به‌ اولیاء دین‌، بزرگان‌ و شخصیت‌های‌ اسلامی‌ احترام‌ می‌گذارد.
6-معنای‌ تولی‌ و تبری‌ رامی‌داند.
7-قرآن‌ را از رو می‌خواند و با ترجمه‌ی‌ برخی‌ از سوره‌ها آشنایی‌ داشته‌ و از حفظ می‌خواند.
8-ترجمه‌ی‌ بعضی‌ از احادیث‌ ساده‌ را می‌داند.
9-نماز را به‌ درستی‌ می‌ خواند و با احکام‌ ضروری‌ مربوط به‌ نماز و روزه‌ آشنا است‌ .
10-نمازهای‌ واجب‌ را با رغبت‌ می‌خواند. (برای‌ دختران)
11-افراد محرم‌ و نامحرم‌ را تشخیص‌ می‌دهد واحکام‌ مربوط را رعایت‌ می‌کند.
12-با مسائل‌ مربوط به‌ سن‌ تکلیف‌ و تقلید آشنا است‌ و احکام‌ را در حد ضرورت‌ می‌داند و به‌ آن‌ عمل‌ می‌کند. (برای‌ دختران)
13-با حلال‌ وحرام‌ آشنا است‌ واحکام‌ مربوط را درحد ضرورت‌ رعایت‌ می‌کند.
14-معنای‌ امربه‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر را می‌داند.
15-به‌ مجاهدین‌ در راه‌ خدا و شهدا احترام‌ می‌گذارد.
16-زمان‌ها و مکان‌های‌ مقدس‌ و مهم‌ را می‌شناسد.
17-به‌ حضور در مسجد علاقه‌ نشان‌ می‌دهد و آداب‌ آن‌ را می‌داند.
 
1-راستگو و امین‌ است‌.
2-مؤدب‌ و مهربان‌ است‌.
3-به‌ عهد خود پای‌بند است‌ .
4-مظاهر حیا و عفت‌ در او آشکار است‌ .
5-احترام‌ به‌ بزرگ‌ترها را وظیفه‌ی‌ خود می‌داند و به‌ نظرات‌ آن‌ها توجه‌ می‌کند.
6-از والدین‌ اطاعت‌ می‌کند.
7-شجاع‌ وصبوراست‌ .
8-تمیزاست‌ وپاکیزگی‌ را دوست‌ دارد.
9-تکالیف‌ شخصی‌ روزانه‌‌ی خود را شخصاً انجام‌ می‌دهد.
10-برای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ پشتکار دارد وتلاش‌ می‌کند.
11-پوشش‌ اسلامی‌ را دوست‌ دارد وآن‌ را رعایت‌ می‌کند.
12-اوقات‌ فراغت‌ خود را با فعالیت‌ها وبازی‌ های‌ مناسب ‌پر می‌کند.
13-امیدوار و بانشاط است‌ و از مواجهه‌ با مشکلات‌ نمی‌هراسد.
14-ظاهری‌ آراسته‌ دارد.
15-خطا و اشتباه‌ دیگران‌ را درمورد خود می‌بخشد.
16-برای‌ رفتارهای‌ خود با دیگران‌ دلیل‌ دارد.
17-درارتباط با دیگران‌ از کلمات‌ محبت‌‌آمیز و دوستانه‌ استفاده‌ می‌کند.
18-برای‌ انجام‌ کارهای‌ خود دوستانش‌ را به‌ زحمت‌ نمی‌اندازد.
19-به‌ همکلاسان‌ وهمسالان‌ خود درانجام‌ وظایف‌ یادگیری‌ کمک‌ می‌کند.
20-در برابر رفتارهای‌ ناپسند خود پوزش‌ خواسته‌ و رفتار خود را اصلاح‌ می‌کند.
21-نظم‌ وانضباط را درخانه ، مدرسه‌ و اجتماع‌ رعایت‌ می‌کند.
 
1-کارکردن‌ را دوست‌ دارد و به ‌افرادی‌ که‌ کارهای‌ مفید دارند، احترام‌ می‌گذارد.
2-وسایل‌ خود را تمیز و سالم‌ نگه‌ می‌دارد.
3-تن‌پروری‌، بیکاری‌ و راحت‌طلبی‌ را از عوامل‌ شکست‌ فرد و جامعه‌ می‌ داند.
4-در حفظ اموال‌ عمومی‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملی‌ می‌کوشد و در استفاده‌ از آن‌ها درست‌ عمل‌ می‌کند.
5-مالکیت‌ خود و دیگران‌ را تمیز می‌دهد و به‌ مالکیت‌ دیگران‌ احترام ‌می‌گذارد.
6-مشاغل‌ و حرف‌ موجود در محیط زندگی‌ خود را می‌شناسد.
7-به‌ استفاده‌ از تولیدات‌ داخلی‌ علاقه‌مند است
 
1-نسبت‌ به‌ شناخت‌ پدیده ها کنجکاو است‌.
2-در فکر کردن ‌، شنیدن‌، گفتن‌ و بیان‌ مقصود، خواندن‌ و نوشتن‌ و حساب‌ کردن‌ مهارت‌ کافی دارد.
3-با زبان‌ فارسی‌ آشنایی‌ دارد و می‌تواند از کتاب‌ و روزنامه‌ استفاده‌ کند.
4-به‌ اهمیت‌ و ارزش‌ اطلاعات‌ و اطلاع رسانی در زندگی‌ آگاه‌ است‌.
5-ارزش‌ علم‌ را در انجام‌ درست‌ کارها تا حدی می‌داند .
6-مهارتهای اولیه‌ برای‌ زندگی‌ در جامعه‌ را کسب ‌کرده ‌است‌.
7-با نحوه‌ی‌ یادگیری‌ خود تا حدودی‌ آشناست‌.
8-به‌ مطالعه‌ی‌ کتاب‌ علاقه‌مند است‌.
 
 
1-نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را می‌شناسد، به‌ پرچم‌ کشور احترام‌ می‌گذارد و سرود ملی‌ را از حفظ  می‌خواند.
2-با زندگی بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آشنا است ‌و از او به‌ بزرگی‌ یاد می‌کند.
3-اهمیت‌ استقلال‌ و آزادی‌ را در پیشرفت‌ جامعه‌ درک‌ می‌کند.
4-به‌ حکومت‌ دینی‌ و ولایت‌ فقیه‌ علاقه‌مند است‌.
5-مسلمانان‌ را دوست‌ دارد و نسبت‌ به‌ امور آنان‌ بی‌تفاوت‌ نیست‌.
6-اقوام‌ مختلف‌ ایرانی‌ را می‌شناسد و با آنان‌ احساس‌ همبستگی‌ می‌کند.
7-افراد عدالتخواه‌ و حق‌‌طلب‌ را دوست‌ دارد.
8-سران‌ کفار و مشرکین‌ صدر اسلام‌ را می‌شناسد و با اعمال‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ پیامبر و مسلمین‌ آشنا است‌.
9-سران‌ کفار و مشرکین‌ معاند با اسلام‌ را در زمان‌ حاضر می‌شناسد.
10-با مفهوم‌ وحدت‌ و امنیت‌ ملی‌ آشنا است‌ .